4.7/5 - (4 votes)

  Na prowadzenie firm transportowych bądź spedycyjnych decyduje się w naszym kraju bardzo wiele osób. Osoby, które są zainteresowane prowadzeniem tego typu działalności muszą posiadać Certyfikat Kompetencji Zawodowych przewoźnika drogowego. Certyfikat ten jest dokumentem, który potwierdza, że przedsiębiorca zamierzający prowadzić działalność w branży transportowej bądź spedycyjnej ma odpowiednią wiedzę. Kto jest zobowiązany do posiadania tego certyfikatu? Czy jego zdobycie wiąże się z dużymi kosztami?

  Certyfikat Kompetencji Zawodowych przewoźnika drogowego – kto musi go posiadać?

  Wspomnieliśmy, że Certyfikat Kompetencji Zawodowych przewoźnika drogowego jest dokumentem potwierdzającym posiadanie wiedzy i umiejętności, które są niezbędne do prowadzenia przedsiębiorstwa specjalizującego się w transporcie drogowym ludzi lub towarów. Tylko osoby, które posiadają ten certyfikat mogą ubiegać się o uzyskanie krajowego zezwolenia na prowadzenie firmy transportowej. Ponadto certyfikat ten muszą posiadać osoby, które chcą uzyskać międzynarodową licencję na prowadzenie firmy przewozowej. Co ważne Certyfikat Kompetencji Zawodowych przewoźnika drogowego musi uzyskać nie kierowca, ale osoba zarządzająca firmą przewozową. Muszą posiadać go także pracownicy, którzy biorą udział w rekrutacji kierowców.

  Czy można zostać zwolnionym z obowiązku posiadania Certyfikatu Kompetencji Zawodowych przewoźnika drogowego?

  Ustawa o transporcie drogowym dopuszcza możliwość zwolnienia przewoźnika z obowiązku posiadania certyfikatu. Certyfikatu nie muszą posiadać przewoźnicy, którzy:

  • Są właścicielami pojazdu/pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 tony. Dotyczy to firm, które zajmują się przewożeniem rzeczy;
  • Przewożą nie więcej niż 9 osób razem z kierowcą – dotyczy to tylko przewozów nie mających charakteru zarobkowego;
  • Świadczą usługi z zakresu ratownictwa medycznego;
  • Świadczą usługi transportu sanitarnego.

  Uwaga! W 2022 roku planowane jest wprowadzenie zmian odnośnie uzyskiwania certyfikatu przez przewoźników wykorzystujących pojazdy o masie maksymalnie 3,5 tony.

  Jak można zdobyć Certyfikat Kompetencji Zawodowych przewoźnika drogowego?

  Przedsiębiorcy, którzy zamierzają działać w branży transportowej bądź spedycyjnej z pewnością chcą wiedzieć, jak zdobyć Certyfikat Kompetencji Zawodowych przewoźnika drogowego? Certyfikat ten można uzyskać tylko po zdaniu egzaminu państwowego. Do egzaminu przygotowują liczne firmy szkoleniowe działające na terenie całego kraju. Jedynym organem, który posiada uprawnienia do wydawania certyfikatu jest Instytut Transportu Samochodowego z siedzibą w Warszawie. Egzamin składa się z dwóch części: teoretycznej i problemowej. Aby uzyskać certyfikat trzeba w obu częściach. Przystępujący do egzaminu przedsiębiorcy powinni posiadać wiedzę z zakresu prawa, zarządzania finansami przedsiębiorstwa oraz oczywiście z zakresu transportu drogowego. Egzamin pisemny ma formę testu. Na jego rozwiązanie oraz na wykonanie zadania problemowego jest łącznie 240 minut. Między każdą z części egzaminu jest 15 minut przerwy.

  Jak uzyskać Certyfikat Kompetencji Zawodowych przewoźnika drogowego: gdzie odbywa się egzamin?

  Osoby, które chcą wiedzieć, jak uzyskać Certyfikat Kompetencji Zawodowych przewoźnika drogowego z pewnością interesuje nie tylko forma egzaminu, ale także miejscowości, gdzie się on odbywa. Egzaminy organizowane są w wielu polskich miastach, co oznacza, że nie egzamin nie zawsze musi odbyć się w Warszawie. Egzaminy organizowane są między innymi w Poznaniu Łodzi, Wrocławiu, Katowicach. O miejscu i dacie egzaminu osoby zainteresowane zdobyciem certyfikatu kompetencji zawodowych zawiadamiane są pisemnie. Przy dużej liczbie chętnych, data egzaminu może zostać wyznaczona nawet na niedzielę. Certyfikat wydawany jest po upływie 28 dni od daty egzaminu – oczywiście otrzymają go tylko osoby, które otrzymają pozytywny wynik. Wydanie Certyfikatu Kompetencji Zawodowych przewoźnika drogowego wiąże się z kosztami. Egzamin kosztuje 500 zł, z kolei 300 zł trzeba zapłacić za wydanie certyfikatu.

  Udostępnij.
  Zostaw odpowiedź