4.8/5 - (5 votes)

  Praktycznie każda firma niezależnie od tego, w jakiej branży działa, posiada większą lub mniejszą przestrzeń magazynową. Bez względu na jej wielkość i niezależnie od tego, do jakich celów jest wykorzystywana, powinna ona zostać tak zorganizowana, aby możliwe było przechowywanie w niej jak największej ilości towarów. W efektywnym wykorzystaniu przestrzeni magazynowej bardzo przyda się proces optymalizacji. Jego przeprowadzenie każdej firmie przyniesie wiele wymiernych korzyści, w tym redukcję kosztów.

  Czym jest optymalizacja?

  Definicja optymalizacji mówi, że są to działania zorganizowane w taki sposób, aby przynosiły jak najlepsze efekty przy jak najmniejszych nakładach finansowych. Mają one nie tylko przynosić korzyści przedsiębiorcy, ale też być źródłem satysfakcji dla klientów. Obecnie wyróżnić możemy wiele rodzajów optymalizacji, możemy mówić między innymi o optymalizacji procesów biznesowych, oprogramowania czy o optymalizacji kosztów. Optymalizacja ma zastosowanie również w planowaniu przestrzeni, dlatego też jest narzędziem, po które możesz sięgnąć, gdy chcesz efektywnie zagospodarować należącą do Ciebie przestrzeń magazynową.

  Co składa się na proces optymalizacji powierzchni magazynowej?

  Aby wdrożyć usprawnienia, które pomogą poprawić przestrzeń i zasoby magazynowe, koniecznie musisz poznać, jaka część magazynu pozostaje niewykorzystana. Proces optymalizacji powinien więc obejmować wykonanie audytu, który dostarczy Ci kluczowych informacji na temat tego, jak wykorzystywana jest powierzchnia magazynowa i w jakich obszarach należy zadziałać. Dopiero wtedy możliwe będzie wprowadzenie zmian w organizacji pracy osób zatrudnionych w magazynie, układzie poszczególnych stref magazynowych czy też w zakresie jego podziału.

  Kto powinien zastanowić się nad optymalizacją powierzchni magazynowej?

  Objawów świadczących o tym, że powierzchnia magazynowa, którą dysponujesz, wymaga optymalizacji jest naprawdę wiele. Zastanów się nad wdrożeniem procesu optymalizacji powierzchni magazynowej, jeśli wciąż kupujesz nowe regały, a mimo to w magazynie brakuje miejsca do przechowywania. Także wtedy, gdy procesy magazynowe realizowane są bardzo długo, musisz zastanowić się nad ich optymalizacją. Przestoje, błędy zarówno przy przyjmowaniu, jak i wydawaniu towarów również powinny Cię skłonić do podjęcia działań, które sprawią, że wykorzystanie powierzchni magazynowej w Twojej firmie będzie bardziej efektywne.

  Jakie korzyści daje optymalizacja powierzchni magazynowej?

  Poprawa efektywności procesów zachodzących w magazynie to tylko jedna z korzyści, które odniesiesz, przeprowadzając optymalizację powierzchni magazynowej. Dzięki temu procesowi powierzchnia należącego do Ciebie magazynu będzie lepiej wykorzystywana, co da Ci możliwość gromadzenia większej ilości towarów. Zostanie również skrócony czas przyjmowania i wydawania, co przełoży się na większe zadowolenie klientów, tym samym Twoja firma stanie się bardziej konkurencyjna. Kolejny plus to ograniczenie liczby pomyłek, nie bez znaczenie jest również fakt, iż zostanie zwiększona wydajność pracowników. Optymalizacja powierzchni magazynowej przyniesie Ci także korzyści finansowe – koszty magazynowania staną się znacznie mniejsze. Po zakończeniu procesu optymalizacji powierzchni magazynowej Twoja firma stanie się bardziej opłacalna i znacznie lepiej oceniana przez klientów. W efekcie osiągany przez Ciebie zysk będzie wyższy.

  Jak optymalnie wykorzystać przestrzeń magazynową?

  W optymalizacji przestrzeni magazynowej możesz wykorzystać różne narzędzia. Na początek możesz zacząć od jej lepszego wykorzystania poprzez zastosowanie wyższych regałów do przechowywania – stawiaj na różne typy regałów, sięgnij też po pojemniki, które pomogą utrzymać porządek na półkach. W optymalizacji przestrzeni magazynowej bardzo przydatne są nowoczesne programy komputerowe ułatwiające zarządzanie magazynem. Te dostępne dzisiaj są bardzo różne, co oznacza, że z łatwością znajdziesz taki, który będzie dostosowany do specyfiki branży, w której działasz.

  Udostępnij.

  Zostaw odpowiedź