Certyfikat Kompetencji Zawodowych przewoźnika drogowego

Jak uzyskać Certyfikat Kompetencji Zawodowych przewoźnika drogowego?

Na prowadzenie firm transportowych bądź spedycyjnych decyduje się w naszym kraju bardzo wiele osób. Osoby, które są zainteresowane prowadzeniem tego typu działalności muszą posiadać Certyfikat Kompetencji Zawodowych przewoźnika drogowego. Certyfikat ten jest dokumentem, który potwierdza, że przedsiębiorca zamierzający prowadzić działalność w branży transportowej bądź spedycyjnej ma odpowiednią wiedzę. Kto jest zobowiązany do posiadania tego certyfikatu? Czy jego zdobycie wiąże się z dużymi kosztami?

Certyfikat Kompetencji Zawodowych przewoźnika drogowego – kto musi go posiadać?

Wspomnieliśmy, że Certyfikat Kompetencji Zawodowych przewoźnika drogowego jest dokumentem potwierdzającym posiadanie wiedzy i umiejętności, które są niezbędne do prowadzenia przedsiębiorstwa specjalizującego się w transporcie drogowym ludzi lub towarów. Tylko osoby, które posiadają ten certyfikat mogą ubiegać się o uzyskanie krajowego zezwolenia na prowadzenie firmy transportowej. Ponadto certyfikat ten muszą posiadać osoby, które chcą uzyskać międzynarodową licencję na prowadzenie firmy przewozowej. Co ważne Certyfikat Kompetencji Zawodowych przewoźnika drogowego musi uzyskać nie kierowca, ale osoba zarządzająca firmą przewozową. Muszą posiadać go także pracownicy, którzy biorą udział w rekrutacji kierowców.

Czy można zostać zwolnionym z obowiązku posiadania Certyfikatu Kompetencji Zawodowych przewoźnika drogowego?

Ustawa o transporcie drogowym dopuszcza możliwość zwolnienia przewoźnika z obowiązku posiadania certyfikatu. Certyfikatu nie muszą posiadać przewoźnicy, którzy:

  • Są właścicielami pojazdu/pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 tony. Dotyczy to firm, które zajmują się przewożeniem rzeczy;
  • Przewożą nie więcej niż 9 osób razem z kierowcą – dotyczy to tylko przewozów nie mających charakteru zarobkowego;
  • Świadczą usługi z zakresu ratownictwa medycznego;
  • Świadczą usługi transportu sanitarnego.

Uwaga! W 2022 roku planowane jest wprowadzenie zmian odnośnie uzyskiwania certyfikatu przez przewoźników wykorzystujących pojazdy o masie maksymalnie 3,5 tony.

Jak można zdobyć Certyfikat Kompetencji Zawodowych przewoźnika drogowego?

Przedsiębiorcy, którzy zamierzają działać w branży transportowej bądź spedycyjnej z pewnością chcą wiedzieć, jak zdobyć Certyfikat Kompetencji Zawodowych przewoźnika drogowego? Certyfikat ten można uzyskać tylko po zdaniu egzaminu państwowego. Do egzaminu przygotowują liczne firmy szkoleniowe działające na terenie całego kraju. Jedynym organem, który posiada uprawnienia do wydawania certyfikatu jest Instytut Transportu Samochodowego z siedzibą w Warszawie. Egzamin składa się z dwóch części: teoretycznej i problemowej. Aby uzyskać certyfikat trzeba w obu częściach. Przystępujący do egzaminu przedsiębiorcy powinni posiadać wiedzę z zakresu prawa, zarządzania finansami przedsiębiorstwa oraz oczywiście z zakresu transportu drogowego. Egzamin pisemny ma formę testu. Na jego rozwiązanie oraz na wykonanie zadania problemowego jest łącznie 240 minut. Między każdą z części egzaminu jest 15 minut przerwy.

Jak uzyskać Certyfikat Kompetencji Zawodowych przewoźnika drogowego: gdzie odbywa się egzamin?

Osoby, które chcą wiedzieć, jak uzyskać Certyfikat Kompetencji Zawodowych przewoźnika drogowego z pewnością interesuje nie tylko forma egzaminu, ale także miejscowości, gdzie się on odbywa. Egzaminy organizowane są w wielu polskich miastach, co oznacza, że nie egzamin nie zawsze musi odbyć się w Warszawie. Egzaminy organizowane są między innymi w Poznaniu Łodzi, Wrocławiu, Katowicach. O miejscu i dacie egzaminu osoby zainteresowane zdobyciem certyfikatu kompetencji zawodowych zawiadamiane są pisemnie. Przy dużej liczbie chętnych, data egzaminu może zostać wyznaczona nawet na niedzielę. Certyfikat wydawany jest po upływie 28 dni od daty egzaminu – oczywiście otrzymają go tylko osoby, które otrzymają pozytywny wynik. Wydanie Certyfikatu Kompetencji Zawodowych przewoźnika drogowego wiąże się z kosztami. Egzamin kosztuje 500 zł, z kolei 300 zł trzeba zapłacić za wydanie certyfikatu.

przygotowanie towaru do transportu

Jak przygotować towar do transportu?

Z przygotowaniem towaru do transportu każdego dnia mierzy się w naszym kraju tysiące firm. Są wśród nich zarówno firmy produkcyjne, jak i sklepy internetowe. Problem ten dotyczy także firm przewozowych oraz tych, które działają w branży logistycznej. Przewożone towary muszą bowiem nie tylko dotrzeć na czas do miejsca przeznaczenia. Istotne jest także takie przygotowanie towaru do transportu, aby nie stwarzał on zagrożenia dla kierowcy i innych uczestników ruchu. Ponadto na miejsce przeznaczenia towar musi dotrzeć nieuszkodzony. Jak przygotować towary do transportu, aby nie przemieszczały się i nienaruszone dojechały do celu?

Co o przewożeniu towarów mówią przepisy prawa?

Przewożenie ładunków jest regulowane przepisami prawa. Najważniejszym krajowym aktem prawnym regulującym sposób umieszczenia towarów na pojeździe i sposób ich zamocowania jest Prawo o Ruchu Drogowym. Zgodnie z nim obowiązkiem każdego przewoźnika przewożącego towary jest umieszczenie ładunku w taki sposób, aby nie utrudniał on kierowcy kierowania pojazdem. Ponadto ciężar przewożonego towaru nie może powodować, że zostanie przekroczona dopuszczalna masa całkowita pojazdu lub jego dopuszczalna ładowność. Aby nie złamać przepisów Prawa o Ruchu Drogowym, ładunek należy rozmieścić tak, aby nie ograniczał kierowcy widoczności, nie zasłaniał świateł i tablic rejestracyjnych oraz znaków, w której pojazd może być wyposażony. Należy również zabezpieczyć ładunek przed przesuwaniem się i przemieszczaniem. Towary przewożone są oczywiście nie tylko na terenie Polski. Kwestia mocowania ładunków, które są przewożone na terenie krajów należących do Unii Europejskiej zostały uregulowane normą PN-EN 12195. Niektóre państwa członkowskie stosują nie tylko tę normę, ale także dodatkowe, krajowe przepisy.

Jak przygotować towar przed transportem?

Przygotowując towar do transportu, należy mieć na uwadze przede wszystkim bezpieczeństwo i jego ochronę. Sposób, w jaki towar zostanie przygotowany do transportu zależy od wielu czynników. Najbardziej istotny jest jego rodzaj. Inaczej do transportu muszą zostać przygotowane produkty spożywcze, inaczej towary, które mogą uleć stłuczeniu, a jeszcze inaczej maszyny. Jak przygotować towar do transportu, aby mieć pewność, że na miejsce przeznaczenia dotrze w nienaruszonym stanie? W pierwszej kolejności należy go odpowiednio zabezpieczyć stosując różne narzędzia i metody. To, jaki sposób zabezpieczenia towaru zostanie wybrany zależy zarówno od jego rodzaju, jak również jednostki ładunkowej.

Jakie narzędzia i metody wykorzystywane są do zabezpieczenia towaru na czas transportu?

Jak zabezpieczyć towar przed transportem? To pytanie, które w firmach transportowych, produkcyjnych czy sklepach online pada naprawdę bardzo często. Do zabezpieczania towarów służą obecnie bardzo różne narzędzia, materiały i metody. Do pakowania towarów bardzo często wykorzystywane są różnej wielkości kartony. Umieszczone w nich towary nie powinny się przesuwać, gdyż mogą ulec uszkodzeniu. Wolną przestrzeń w kartonach wypełnia się więc specjalnymi wypełniaczami. Wykorzystywana jest też folia bąbelkowa oraz typu stretch. W przypadku przewozu wielkogabarytowych maszyn i urządzeń stosowane są pasy mocujące, szelki oraz knagi.

W jaki sposób przewozić towary na paletach?

Wiele towarów przewożonych jest na europaletach. Są one wykorzystywane do transportu większych ilości towarów. Europalety są stabilne i mocne, doskonale więc znoszą nawet bardzo duże obciążenie. Ponadto ich zaletą jest to, że ich załadunek i rozładunek nie dostarcza praktycznie żadnych problemów. Warto jednak pamiętać, że przewożone na paletach towary również muszą zostać odpowiednio zabezpieczone. Umieszczony na paletach towar podczas jazdy nie może się bowiem przemieszczać. Nie powinien się też z nich zsunąć. Do zabezpieczanie towaru umieszczonego na paletach najczęściej wykorzystywana jest folia typu stretch. Umieszczony na palecie towar owija się tą folią bardzo szczelnie, dzięki czemu przez cały czas jest on unieruchomiony. Na miejsce przeznaczenia dociera więc w nienaruszonym stanie.